Hvad er coccidiose?

Coccidiose er en parasitær tarmlidelse forårsaget af små encellede parasitter - coccidier - der findes overalt i staldmiljøet og på græsningsarealer. Sygdommen kan give diarré og gøre omfattende skade på dyrets tarmslimhinde.

 

Coccidiose er en tabsvoldende produktionssygdom. Dyr der har været inficeret med coccidiose vil have en nedsat tilvækst, være mere modtagelige overfor andre infektioner, og i nogle tilfælde kan sygdommen være dødelig.

 

Det er væsentligt bedre at forebygge coccidiose end at behandle sygdommen, da der allerede er sket alvorlige skader på dyrets tarm, når der ses tegn på sygdom.

 

Hvad sker der, når grisen har coccidiose?

Coccidiose hos svin er sjældent dødelig, men sygdommen kan give omfattende skader på tarmen, som medfører nedsat tilvækst og betyder, at dyret vil være mere modtagelig overfor andre infektioner.

 

Det skyldes at coccidierne gør skade på tyndtarmen, hvis funktion er at absorbere næringsstofferne fra føden. Det medfører diarré og nedsætter dyrets evne til at optage næringsstoffer.

 

Hvornår optræder coccidiose typisk?

Coccidiose forekommer i 75 % af alle europæiske svinebesætninger1,2 og er den hyppigste årsag til diarré i grisenes 2. leveuge.

 

Coccidiose forekommer i alle typer besætninger, uanset sundhedsstatus, men der er en tendens til større forekomst i besætninger uden sektionerede faringsafdelinger.

 

Coccidiose påvirker først og fremmest pattegrise og ses hyppigst hos dyr, der er mellem 8 og 15 dage gamle.

 

Hvad skyldes coccidiose?

Coccidiose hos svin skyldes en encellet parasit ved navn Isospora suis, som tilhører parasitgruppen protozoer.

 

Parasitten optages for eksempel ved, at grisene æder gødningsforurenet foder eller jord ude i udbindingsfolden. Fra munden føres coccidierne til tarmkanalen, hvor de trænger ind i tarmcellerne, og her formerer parasitterne sig i stort antal og ødelægger cellerne.

 

Ødelæggelse af tarmcellerne påvirker tarmens evne til at optage næringsstoffer og giver diarré.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen skal helst stilles inden symptomet diarré, viser sig. Har grisen først haft diarré i flere dage, vil der allerede være alvorlige skader i tarmkanalen, som kan være svære at rette op på igen.

 

Det er vigtigt, der bliver udtaget gødningsprøver for at finde ud af om det er coccidiose.

 

Parasitten, Isospora suis, vil netop oftest kunne påvises i gødningen. Derfor stilles diagnosen på afføringsprøver. Prøverne skal tages fra 10 - 14 dage gamle grise. Der skal tages prøver fra minimum 5 kuld grise med diarré (kan samles i ét glas). Gødningsprøverne undersøges for coccidie-oocyster på et laboratorium.

 

Tal med dyrlægen om at få udtaget gødningsprøver.

 

Det kan være svært at bevise, at diarré hos smågrise er forårsaget af coccidiose, da mange andre faktorer såsom management og foderets sammensætning kan være årsagen til diarré.

 

Symptomerne:

Coccidiose har ingen symptomer i de tidlige stadier af sygdommen. Derfor skal sygdommen helst påvises gennem gødningsprøver forud for de kliniske sygdomstegn

 

Coccidiose påvirker først og fremmest pattegrise og ses hyppigst hos dyr, der er mellem 8 og 15 dage gamle. Men sygdommen kan ramme tidligere (helt ned til dag 5) eller senere (op til den tredje leveuge).

 

De synlige symptomer på coccidiose hos grise er:

 • Diarré
 • Utrivelighed
 • Nedsat tilvækst
 • Uensartet tilvækst i besætningen
 • Øget modtagelighed overfor sygdomme

 

De tidlige symptomer på Coccidiose er en fedtet diarré, der går over til at blive mere flydende. Diarréen er oftest gullig.

 

Nogle pattegrise i inficerede besætninger kan have forstoppelse og eventuelt udskille tør pille-agtig faeces.

 

Grisenes hårlag bliver strittende, de bliver dehydrerede, og der ses en nedsat tilvækst, men sædvanligvis fortsætter de med at die.

 

Graden af diarré kan variere fra et kuld til det næste. Af og til kan man finde grise med diarré og grise med normal faeces i samme kuld.

 

Diarréen varer sædvanligvis op til fem eller seks dage, men i sjældne tilfælde kan den vare ved indtil fravænning. Efter 3-ugersalderen vil der typisk kun være få sygdomstegn tilbage.

 

Coccidiose uden symptomer:

Coccidiose fremkalder ikke sygdomstegn i alle tilfælde, men vil i mange tilfælde forekomme som en subklinisk infektion uden synlige sygdomstegn.

 

Hvordan smitter coccidiose?

Coccidier findes overalt i produktionsmiljøet, hvor der holdes dyr.

 

Syge grise udskiller 100.000-vis af coccidieæg (oocyster) med gødningen. Oocysterne modnes i miljøet og bliver infektive efter få dage.

 

Coccidiose findes hos alle dyrearter, men sygdommen kan ikke smitte fra den ene dyreart til den anden.

 

Hvordan forebygger man coccidiose?

Det er vigtigt at forebygge fremfor at behandle. Når de første sygdomstegn viser sig, er der allerede sket alvorlige skader på tarmen.

 

Du forebygger ved at:

 

Bryde smittekæden mellem grisene

 • Undgå at slæbe gødning fra andre kuld ind til nyfødte grise (især de første 2 uger)
 • Bruge separate redskaber, støvler, koste, drivbræt mm.
 • Sørge for tætte sti-adskillelser
 • Isoler klinisk syge dyr (dyr med diarré), så de ikke øger smittepresset for de andre
 • Minimer stress ved udbinding/flytning/foderskift, da stress kan fremprovokere klinisk sygdom

 

Vær ekstra opmærksom omkring faring

 • Sørge for grundig rengøring og desinficeringen imellem faringerne – gerne med anvendelse af et specialdesinfektionsmiddel så som Bayocide® eller O-ocide® (kræver tomme stalde)
 • Sørge for "alt ind - alt ud" - faringer i små sektioner

 

Undgå smitte gennem foder

 • Anvend altid friskt vand og foder
 • Undgå forurening af krybber og drikkekar ved at placere dem hensigtsmæssigt eller benytte udstyr, der forhindrer forurening (beholdere)
 • Sørg for at boksen altid er tør (strø rigeligt og sørg for afløb)

 

Slip af med coccidierne

 • Vær opmærksom på miljøforhold: Oocyster trives i et varmt miljø med høj fugtighed
 • Udtørre stibunden (blandt andet ved hjælp af kalkning)
 • Opvarme stibunden til over 70 grader for at ødelægge coccidierne
 • Sørg for hurtig behandling af syge dyr

 

Hvordan behandles coccidiose?

Det er vigtigt at få stillet diagnosen og behandlet straks for at undgå skaderne på tyndtarmen og dermed den efterfølgende nedsatte tilvækst.

 

Når der først ses diarré, er der allerede sket skader på tarmslimhinden, som vil betyde dårlig absorption af næringsstoffer og nedsat tilvækst.

 

Tal med din dyrlæge om udtagning af gødningsprøver, der kan påvise tilstedeværelsen af coccidier.

 

Kontakt dyrlægen for behandling af coccidiose.

 

Ved kliniske sygdomsudbrud kan det være nødvendigt med støttebehandling i form af antibiotika, væske og elektrolytter.

 

Hvor store økonomiske konsekvenser kan coccidiose have?

Coccidiose i en besætning kan betyde væsentlige økonomiske tab. Derfor er forebyggende tiltag og behandling særdeles vigtigt.

 

Coccidiose kan sænke tilvæksten med gennemsnitligt 15%, hvilket vil sige ca. 500 gram3 eller helt op til 1000 gram mindre ved fravænning4.

 

Dyr, der har været inficerede med coccidiose, vil desuden være mere modtagelige over for andre infektioner. I nogle tilfælde kan sygdommen være dødelig.

 

Undersøgelser viser, at svineproducenten kan tjene gennemsnitligt 7 kr. mere per pattegris ved at forebygge med Baycox ® Vet5 (Scala, 2009)

 

Kontakt Bayer

Hos Bayer vil vi gerne være både landbrugets, dyrlægens og sundhedssektorens sparringspartner. Har du brug for flere oplysninger, er du derfor velkommen til at kontakte Bayer Animal Health på telefon 4523 5000 eller vet.info@bayer.com


 1. Meyer CA, Joachim A, Daugshies A. Occurrence of Isospora suis in larger piglet production units and on specialized piglet rearing farms. Vet Parasitol 1999;82:277-284
 2. Larsen K. Isospora suis: Porcine neonatal coccidiosis. Danish Vet J 1995;9(79):387-392
 3. Larsen 1996
 4. Scala A, et al. Toltrazuril and sulphonamide treatment against naturally Isospora suis infected suckling piglets: is there an actual profit? Vet Parasitol 2009; 163:362-365.
 5. Scala A, et al. Toltrazuril and sulphonamide treatment against naturally Isospora suis infected suckling piglets: is there an actual profit? Vet Parasitol 2009; 163:362-365.

Opdateret: 29 October 2018Copyright © Bayer A/S   |  DK1702Y1000
http://www.produktionsdyr.dk