Lus hos kvæg

Lus kan at være en bekymring hos kvæg på stald i staldsæsonen, især i løsdrift. Lus er et ret normalt problem, og de kan enten være blodsugende eller pelsædende.

Om foråret når dyrene fælder, letter det meste af lusetrykket; men infektionen fortsætter i lavere grad også efter udbinding.

 

Symptomer

Kløe og hårtab er de tydeligste tegn på luseangreb. Kløen gør, at køerne kan beskadige huden og få eksem; og massive angreb kan være så irriterende, at dyrene ikke har ro til at spise, med lavere slagtevægt/mælkeproduktion som konsekvens

 

Diagnose og behandling

Tiltagende kløe i besætningen i staldsæsonen er typisk for en luseinfektion. Man kan ofte se lusene bevæge sig i hårlaget, og hvis man er hurtig, kan man fange nogle eksemplarer, som dyrlægen kan artsbestemme.

I dag findes der mange gode behandlinger mod lus. Nogle af dem skal gentages efter 3 uger, fordi midlet ikke påvirker luseæggene, som så skal behandles, når de klækkes. Andre midler skal bare bruges en gang, da det virksomme stof bliver liggende i hudfedtlaget i flere uger, og æggene så klækkes direkte ud i det virksomme stof.

 

Om smitte-emnet

Lus lever hele deres liv på deres specifikke værtsdyr. Det betyder, at de ikke smitter til andre dyrearter eller mennesker, som har deres egne lusearter. Lus er ekstremt afhængige af at opholde sig i deres foretrukne miljø, nemlig tyk dyrepels, og overlever ikke længere perioder i omgivelserne, hvis de ikke er på dyrene.

Lus findes i besætningen året rundt, men mærkes ikke om sommeren. Der er dog tilstrækkeligt mange lus til, at problemet blusser op igen om vinteren, når omstændighederne bliver mere gunstige. Luseæggene sidder ”limet” fast på hårstråene. De klækkes til larver, som udvikler sig til voksne lus.

Pelslus lever på hudens overflade og lever af hudaflejringer, talg og bakterier.

Deres æg klækkes efter ca. en uge, og de udvikler sig til voksne lus på omkring tre uger. De voksne lus lever maksimalt i 2 måneder og kan klare sig i omgivelserne i 2 – 4 uger.

Blodsugende lus lever af blod, og deres bid forårsager også kløe. Lige som de pelsædende lus bliver de blodsugende lus voksne på 3 uger, men kan kun overleve en uge borte fra værtsdyret.

 

Faktorer som fremmer infektionen

Alle slags lus smitter via kontakt mellem dyr. Det giver derfor sig selv, at jo tættere dyrene går, desto hurtigere spreder lusene sig. Eftersom de kan overleve i kort tid i omgivelserne, kan de findes på staldinventaret og smitte derfra.

 

Vigtige elementer i lusebekæmpelsen

Hvis du har løsdrift, skal du sørge for at renholde inventaret, som f.eks. roterende børster, som dyrene klør sig på.

Pas på, at du ikke selv kommer til at tage lus med ind i de afdelinger, der er lusefrie! Hvis du håndterer dyr med lus eller arbejder nær ved dem, bør du overveje at skifte overtrækstøj/støvler, inden du går ind i en anden afdeling, eftersom lusene kan ”få et lift” på dit tøj. Helst håndteres dyr med lus sidst på dagen, så man ikke skal videre til de rene dele af stalden.

Når du behandler dyrene mod lus, så sørg for, at alle får den rigtige dosis, og vær opmærksom på, om behandlingen skal gentages eller ej.

 

Dyret, som er kommet igennem en infektion

Når dyret er blevet fri for lus, vil huden læge, og pelsen vokser ud igen. Tiden, det tager, afhænger af, hvor massivt angrebet har været.

Opdateret: 12 June 2018Copyright © Bayer A/S   |  DK1702Y1000
http://www.produktionsdyr.dk