Databeskyttelse for email modtagere

Tilmelding til vores nyhedsbrev

 

Baseret på dit forudgående samtykke, vil vi indsamle og bruge den mailadresse du angiver til at sende nyhedsbreve til dig (Art. 6 (1) (b) databeskyttelsesforordning).

 

Hvis du ønsker at modtage et kundetilpasset nyhedsbrev, kan du på frivillig basis give os yderligere oplysninger, via dette link.

 

For at tilmelde dig til vores nyhedsbrev benytter vi den såkaldte dobbelt opt-in procedure. Når du har tilmeldt nyhedsbrevet på vores hjemmeside, sender vi dig en mail til den angivne mailadresse og beder om din bekræftelse. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding, bliver din tilmelding automatisk slettet. For at forhindre misbrug af dine personoplysninger, vil vi logge din tilmelding og din bekræftelse, gemme den IP-adresse, du bruger, når du tilmelder dig, tidspunktet for din tilmelding og din bekræftelse, de meddelelser der sendes af os vedrørende din tilmelding, og ordlyden af din tilmelding og bekræftelse.

 

Du kan til enhver tid med fremadrettet virkning tilbagekalde dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev. For at erklære, at du ønsker at afmelde, kan du bruge respektive link, der er inkluderet i alle nyhedsbreve, eller skrive til de kontakter, der er angivet nedenfor.

 

Overførelse af data for behandling af servicefirmaer

 

Til behandling af dine data bruger vi til en vis grad specialiserede servicefirmaer. Sådanne servicefirmaer udvælges omhyggeligt og overvåges regelmæssigt af os. Baseret på respektive dataprocessoraftaler vil de kun behandle personoplysninger efter vores instruktion og udelukkende i overensstemmelse med vores direktiver.

 

Behandling af data uden for EU / EØS

 

Dine data vil til dels også blive behandlet i lande uden for EU ("EU") eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som kan have et lavere databeskyttelsesniveau end europæiske lande. I sådanne tilfælde vil vi sikre, at der er en tilstrækkelig beskyttelse af dine data, f.eks. ved at indgå konkrete aftaler med vores kontraktlige partnere, eller ved at vi beder om deres specifikke samtykke til en sådan behandling.

 

Oplysninger om dine rettigheder

 

Følgende rettigheder er generelt tilgængelige for dig i henhold til gældende lov om beskyttelse af personoplysninger:

  • Ret til information om dine personoplysninger som er gemt hos os;
  • Ret til at anmode om korrektion, sletning eller begrænset behandling af dine personoplysninger;
  • Ret til at protestere mod en behandling af dine personoplysninger f.eks. ved at protestere mod vores retslige grundlag for behandlingen, eller mod vores interesseafvejning, offentlig interesse eller profilering, med mindre vi er i stand til at bevise at tungtvejende, begrundede årsager, der overgår dine interesser, rettigheder eller frihed eksisterer, eller at en sådan behandling er udført med henblik på påstand, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
  • Ret til data-bevægelighed;
  • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet;
  • Du kan til enhver tid med fremadrettet virkning tilbagekalde dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til kapitlerne ovenfor, der beskriver behandling af data baseret på dit samtykke.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du rette din anmodning til den kontakt, der er angivet nedenfor.

 

Kontakt

 

For spørgsmål, du måtte have med hensyn til datasikkerhed, bedes du bruge den medfølgende kontaktformular eller kontakte vores databeskyttelsesansvarlig på følgende adresse:

 

Bayer A/S

Data Privacy Manager

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S

Opdateret: 08 May 2018Copyright © Bayer A/S   |  DK1702Y1000
http://www.produktionsdyr.dk