Produkter

Bayer har siden 1919 sikret sig en førende position inden for forskning og udvikling af produkter til dyrs sundhed og skadedyrsbekæmpelse, og vi udvikler hele tiden nye og bedre produkter og bedre former for administration for at optimere dyrenes sundhedstilstand og velfærd.

Vi har gennem mange års arbejde med kvalitet og bæredygtighed udviklet lægemidler og løsninger, der bidrager til produktionsdyrs livskvalitet, sundhed og velfærd rundt om i verden. Nogle af de vigtigste områder er behandling og forebyggelse af parasitære sygdomme, antiinfektionsmidler, farmakologiske behandlinger og hygiejne.

Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling. Derfor tager vi også ansvar for vores produkter og deres indvirkning på samfundet og miljøet.

Vi arbejder aktivt med Product Stewardship. Det betyder, at vi i hver fase af produktets levetid undersøger, om noget kan gøres endnu bedre i forhold til miljøet og sundheden for både mennesker og dyr – helt fra produktet bliver skabt i laboratoriet, til det tilintetgøres gennem brug, nedbrydning eller destruktion. 

Opdateret: 20 December 2017Copyright © Bayer A/S   |  DK1702Y1000
http://www.produktionsdyr.dk